TJ Sokol Petrovice

                                  

 

 

Milí členové T.J. Sokol Petrovice I,

děkujeme všem z vás, kteří zaplatili členské příspěvky za pololetí od září 2020 v plné výši. Těmto aktivním členům bude část peněz, které nebyly odvedeny do ČOS převedena na následující období. Prosím ty, kteří jsou členové a poplatek nezaplatily za minulé pololetí a navštěvovali alespoň do doby uzavření jednoty vnitřní či venkovní lekce, aby přispěli jednotě podpořili její další fungování v této nelehké době alespoň formou finančního daru.

 

Všechny z vás, kteří mají dále zájem být členy naší jednoty a chtějí po obnovení činnosti dále navštěvovat naše kurzy, třeba i jiný oddíl určený starším dětem, bychom chtěli požádat o minimální příspěvek na rok 2021 který činní 200,- Kč za dítě a 500,- za dospělého. Tento obnos je na sokolskou známku a je určen na základní činnost jednoty a hlavně na fungování České obce sokolské jako celku.

 

Samotné oddílové příspěvky, ve kterých je i pojištění, budou řešeny až po obnovení činnosti a budou buď převedeny (platící členové) a nebo vybírány jednorázově (zatím neplatící členové) na lekcích, které se uskuteční.

 

Velmi si vážíme vaší podpory a předem děkujeme za podporu naší jednoty a celé Obce sokolské. Bez vás jako členů by nemohl Sokol dále fungovat. Se všemi z vás nadále počítáme a jakmile to bude možné, obnovíme činnost, třeba i formou venkovního cvičení pro děti, které se v době covidové dobře osvědčilo. Sledujte webové stránky, instagram a e-mail.

 

Na podporu jednoty je možné poslat peněžitý dar jakékoliv výši a ten si případně poté odečíst z daní. Předem moc děkujeme, že s námi táhnete za jedno lano. 

 

Číslo účtu: 0290911389/0800

Zpráva pro příjemce: DarJméno, příjmení člena

 

Všem z vás přeji za celou T.J. pevné zdraví a nervy, ať toto pro všechny složité období prožijete v co největší pohodě.

Na cvičenou se těší


T.J. Sokol Petrovice I
Bellova 56
109 00 Praha 10 - Petrovice


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

Ahoj sestry sokolky,bratři sokolové.                                                                                 Již od začátku května se snažíme postupně obnovovat činnost T.J. Sokol Petrovice I, přerušenou pandemií COVID -19 a vyhlášením nouzového stavu vládou ČR, který zásadně omezil pohyb a aktivity nás všech.

Jsme rádi, že se postupně vrací život do běžných kolejí a vy opět  nacházíte cestu do naší sokolovny, i přes jistá a důležitá omezení. Již jsou v plném běhu cvičení pro dospělé a moc se všichni těšíme, že se i naši nejmenší Sokolové zapojí od příštího týdne do společného cvičení s kamarády. Všichni v naší jednotě věříme, že postupně obnovíme všechna cvičení. Děkujeme ZŠ Praha Petrovice a tenisovému oddílu T.J. Sokol Petrovice I za poskytnutí venkovních sportovišť pro naše dětské aktivity. Oddíly dětské všestrannosti si jistě užijí mnoho pohybu venku, za stávajících podmínek bude pohyb na čerstvém vzduchu jistě pro všechny přínosnější než inhalovat desinfekci v tělocvičně.   

V minulých týdnech a měsících bylo často skloňováno slovo SOLIDARITA, a spousta Čechů aktivně šila roušky, zajišťovala nákupy pro osamělé a staré lidi, vypomáhala příbuzným a známým, či se zapojila do jiných dobrovolnických aktivit. Touto cestou bych za T.J. Sokol Petrovice I ráda poděkovala všem členům, že jsou solidární se svojí jednotou a zaplatili členské příspěvky v plné míře. Náklady na provoz sokoloven se totiž téměř nezměnily a navíc jsme přišli o významné zdroje příjmů z pronájmů, takže příjem z členských a oddílových příspěvků se stal pro další fungování T.J. naprosto zásadní. DĚKUJEME. Jako projev vděčnosti tento rok nebudeme i přes původní plán navyšovat členské příspěvky na další pololetí a cena bude zachována na stávající částce, přestože náklady T.J. stále stoupají.          Se sokolským pozdravem

Za T.J. Sokol Petrovice I.

Náčelnice pro všestrannost Mgr. Marie Nenutilová

Starosta Petr Štěpánek

Jednatel Jan Bečka