TJ Sokol Petrovice

                                                                                                                            

 

 

 

Ahoj sestry sokolky,bratři sokolové.                                                                                 Již od začátku května se snažíme postupně obnovovat činnost T.J. Sokol Petrovice I, přerušenou pandemií COVID -19 a vyhlášením nouzového stavu vládou ČR, který zásadně omezil pohyb a aktivity nás všech.

Jsme rádi, že se postupně vrací život do běžných kolejí a vy opět  nacházíte cestu do naší sokolovny, i přes jistá a důležitá omezení. Již jsou v plném běhu cvičení pro dospělé a moc se všichni těšíme, že se i naši nejmenší Sokolové zapojí od příštího týdne do společného cvičení s kamarády. Všichni v naší jednotě věříme, že postupně obnovíme všechna cvičení. Děkujeme ZŠ Praha Petrovice a tenisovému oddílu T.J. Sokol Petrovice I za poskytnutí venkovních sportovišť pro naše dětské aktivity. Oddíly dětské všestrannosti si jistě užijí mnoho pohybu venku, za stávajících podmínek bude pohyb na čerstvém vzduchu jistě pro všechny přínosnější než inhalovat desinfekci v tělocvičně.   

V minulých týdnech a měsících bylo často skloňováno slovo SOLIDARITA, a spousta Čechů aktivně šila roušky, zajišťovala nákupy pro osamělé a staré lidi, vypomáhala příbuzným a známým, či se zapojila do jiných dobrovolnických aktivit. Touto cestou bych za T.J. Sokol Petrovice I ráda poděkovala všem členům, že jsou solidární se svojí jednotou a zaplatili členské příspěvky v plné míře. Náklady na provoz sokoloven se totiž téměř nezměnily a navíc jsme přišli o významné zdroje příjmů z pronájmů, takže příjem z členských a oddílových příspěvků se stal pro další fungování T.J. naprosto zásadní. DĚKUJEME. Jako projev vděčnosti tento rok nebudeme i přes původní plán navyšovat členské příspěvky na další pololetí a cena bude zachována na stávající částce, přestože náklady T.J. stále stoupají.          Se sokolským pozdravem

Za T.J. Sokol Petrovice I.

Náčelnice pro všestrannost Mgr. Marie Nenutilová

Starosta Petr Štěpánek

Jednatel Jan Bečka