Činnosti, kluby a oddíly

Kluby TJ Sokol Petrovice

Jednotlivé kluby TJ Sokol Petrovice jsou svým zaměřením určeny pro širokou veřejnost včetně možností výkonnostního zařazení.

V popisech jednotlivých klubů najdete i rozpis hodin, kontakty, případně přímý odkaz na www stránky klubu.
Pokud v popisu klubu nejsou uvedeny kontakty nebo pokud požadujete jiné, než zveřejněné informace, můžete se obrátit přímo na vedení TJ Sokol Petrovice.